Boven Loonwerk BV

Boven Loonwerk BV kan een compleet dienstenpakket leveren als het gaat om agrarisch loonwerk. Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten.

  • Bemesting: sleepslangen, vaste mest strooien en vloeibare mestoffen.
  • Gras: maaien, harken, oprapen/hakselen/persen+wikkelen en doorzaaien.
  • Mais: zaaien, hakselen, gewasbescherming en in- en verkoop mais
  • Bieten: zaaien, rooien en gewasbescherming
  • Granen/stro: combinen, persen en laden/lossen.
  • Grondbewerking: ploegen, spitten, kopeggen, zaaien, frezen en kilveren
  • Gewasbescherming: Spuiten en spuiten inclusief middelen
  • Overig: Tarwe schonen/ontsmetten, drainspuit, gladheidsbestrijding, landbouwfolie en werkplaats.

Om bovenstaande werkzaamheden goed uit te kunnen voeren beschikt Boven Loonwerk over een modern machinepark en vakkundig personeel. Hierdoor kan er onder verschillende omstandigheden goed werk afgeleverd worden. Op deze website kunt u op verschillende afbeeldingen het machinepark zelf in actie zien.

Naast de eerdergenoemde werkzaamheden probeert Boven Loonwerk de kwaliteit van het werk steeds verder te optimaliseren en te werken met nieuwe technieken. Het werken met de sleepslang wordt bijvoorbeeld al sinds begin 2000 op het bedrijf toegepast. Sindsdien heeft Boven Loonwerk met regelmaat aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van nieuwe technieken en toepassingen hierin.

Naast loonwerk worden de machines ook ingezet op het eigen akkerbouwbedrijf. Hierdoor is er veel ervaring en kennis aanwezig als het gaat om grondbewerking op klei- en zandgronden. Het machinepark is hier ook op ingesteld, zodat u werkzaamheden als grondbewerking met een gerust hart aan ons kan toe vertrouwen.

Heeft u na het bezoeken van deze website nog vragen of wilt u weten wat Boven Loonwerk BV voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuws / Actueel