Drains reinigen

Om te zorgen dat uw drainbuizen voldoende water afvoeren is het van groot belang dat deze regelmatig doorgespoten worden. Boven Loonwerk BV beschikt over een Homburg drainspuit. Hiermee kunnen drainbuizen tot 1500 meter doorgespoten worden. Er volgen snel foto’s waarop u de drainspuit van Boven Loonwerk BV ziet.

Nieuws / Actueel