Gladheidsbestrijding

De laatste paar jaren is er elke winter wel sprake van sneeuwoverlast. Om te zorgen dat wegen of bedrijfsterreinen goed begaanbaar blijven beschikt Boven Loonwerk BV over sneeuwschuivers en zoutstrooiers. Dit varieert van grote combinaties die ingezet worden op de openbare weg of bedrijfsterreinen, tot kleine combinaties voor bijvoorbeeld wandelpaden. Op de onderstaande foto’s krijgt u een overzicht van het beschikbare materieel voor gladheidsbestrijding.

Nieuws / Actueel