Harken

Om te zorgen dat er efficiënt gewerkt kan worden tijdens de oogst is het van belang dat de voorbereidingen goed zijn. Harken is hier een belangrijk onderdeel is. Boven Loonwerk BV beschikt over twee krone Swadro 1400 harken met ieder eenw erkbreedte van 14 meter. Dit zorgt ervoor dat de hakselaar en opraapwagens vervolgens niet onnodig over uw land hoeven te rijden. Op onderstaande foto’s ziet u beide harken in actie.

Nieuws / Actueel